NO CASH: POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND ORGANIZAREA DE EVENIMENTE

 • INFORMAȚII GENERALE DESPRE NO CASH

NO CASH este societatea No Cash Capital Consult S.R.L. (“NO CASH” sau “noi”), înființată în 2005. Compania are un istoric bogat de organizare de evenimente specializate în industria bancară și de servicii de plăți și de activități conexe.

NO CASH funcționează conform legilor din România ca o societate cu răspundere limitată, având sediul în București, str. Lotrioara nr. 13-15, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/20708/2005, cod unic de identificare 18200303. NO CASH este reprezentată prin dl Sergiu Cone, în calitate de administrator.  

 • INFORMAȚII GENERALE DESPRE ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Respectăm și protejăm confidențialitatea dumneavoastră și a informațiilor pe care ni le furnizați în legătură cu dumneavoastră și ne angajăm să utilizăm datele și informațiile pe care ni le puneți la dispoziție de bună credință și în conformitate cu cerințele legislației aplicabile.

Această Politică de confidențialitate cuprinde informațiile cerute de legislația aplicabilă cu privire la utilizarea datelor Dvs. cu caracter personal de către NO CASH, ca operator de date, pentru organizarea de evenimente. Acest document este întocmit în baza legislației privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestora, care abrogă Directiva 95/46/EC (“GDPR“).

Această Politică de confidențialitate se adresează persoanelor care participă la evenimentele noastre, în general, într-una sau mai multe dintre calitățile prevăzute în Secțiunea 3 de mai jos. Dacă aveți orice nelămuriri sau doriți să primiți informații suplimentare legate de cum utilizăm datele și informațiile Dvs., vă rugăm să luați legătura cu noi la adresa de email Marius.tianu@nocashevents.ro.

“Datele cu caracter personal” pe care le utilizăm pentru organizarea evenimentelor noastre sunt, pe scurt, orice informații care se referă la o persoană fizică, cu ajutorul cărora acea persoană poate fi identificată. Datele cu caracter personal constau în informații obișnuite despre o persoană (de ex., numele sau adresa unei persoane). Nu utilizăm decât în situații excepționale informații sensibile care se referă la dumneavoastră (de ex., date de sănătate).

Utilizăm diferite tipuri de date cu caracter personal ale dumneavoastră în funcție de relația noastră și de ceea ce avem de făcut. Aceste date includ date de identificare, date de contact, date de facturare, imagini și înregistrări video cu dumneavoastră, date tehnice și de identificare electronică, datele profilelor dvs. de rețele sociale sau date de marketing și de comunicare.  

NO CASH folosește informații minime privind persoanele fizice care participă la evenimentele organizate de NO CASH și numai pe baza unei justificări conforme cu legislația de protecția datelor, respectiv executarea unui contract, interesele legitime ale NO CASH, obligații legale sau acordul dumneavoastră. Nu îndeplinim activități în care sunt luate decizii în mod automat în legătură cu dumneavoastră.  

Vă rugăm să citiți această Politică de confidențialitate privind organizarea de evenimente NO CASH împreună cu alte notificări și informări pe care vi le transmitem în interacțiunea noastră. Această Politică de confidențialitate completează oricare alte notificări și informări, fără a le înlocui.

 • CÂND ȘI DE CE FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL:

NO CASH utilizează datele dvs. cu caracter personal în următoarele situații legate de organizarea și derularea unui eveniment:

Dacă participați la evenimentele noastre

Vom utiliza datele pe care ni le puneți la dispoziție prin formularele de înregistrare la evenimentele noastre, respectiv date de contact (nume, adresă email, adresă poștală), date privind categoriile de bilete pe care le achiziționați, imagini și înregistrări cu dumneavoastră, date privind angajatorul Dvs. și date de facturare.

Avem nevoie să utilizăm datele Dvs. de contact pentru a vă înscrie la evenimentele noastre, pentru a vă transmite biletele achiziționate și facturile pentru acestea, precum și pentru a asigura recepția Dvs. la evenimentele noastre. Vom face aceste lucruri în principal pe baza contractului dintre noi și dumneavoastră privind participarea la evenimentele noastre, încheiat prin acceptarea de către dumneavoastră a termenilor și condițiilor evenimentelor noastre (art. 6.1 (b) GDPR), sau pe baza interesului nostru legitim de a organiza evenimentul (art. 6.1 (f) GDPR).

Prin formularele de înscriere la evenimentele noastre vă vom solicita acordul pentru comunicări de marketing prin mijloace de comunicare electronice transmise de NO CASH și, respectiv, de partenerii evenimentelor noastre (care sunt identificați în website-urile noastre). Atât noi, cât și partenerii noștri vom utiliza ulterior datele Dvs. pentru efectuarea de comunicări de marketing doar pe baza acordului Dvs. (art. 6.1 (a) GDPR), pe care îl puteți retrage oricând.

Vă vom oferi facilități de comunicare cu alți participanți la evenimentele noastre, înainte sau pe durata acestora, respectiv de networking, printr-o platformă pusă la dispoziție de unul dintre partenerii noștri (Brella). Participarea la activitățile de networking este în totalitate voluntară pentru participanții înscriși la evenimentele noastre. Vom utiliza datele Dvs. pentru a vă putea oferi această facilitate pe baza acordului Dvs. explicit de a participa la aceste activități (art. 6.1 (a) GDPR), respectiv pe baza intereselor noastre legitime ca activitățile de networking să aibă loc în condiții de securitate și confidențialitate. 

Evenimentele noastre sunt transmise în direct prin internet către participanții care se conectează la acestea, respectiv sunt înregistrate pentru utilizări ulterioare. În acest sens putem utiliza imaginea și vocea Dvs.; dacă e vorba de imagini frontale, sau de vocea Dvs., ne bazăm pe consimțământul Dvs. pentru utilizarea datelor Dvs. (art. 6.1 (a) GDPR), iar în cazul imaginilor de ansamblu/ de panoramă ne bazăm pe interesul nostru legitim de a transmite, respectiv înregistra evenimentele noastre (art. 6.1 (f) GDPR). Dacă nu sunteți de acord să apăreți în transmisiunea în direct a evenimentelor sau în înregistrări, vă rugăm să informați operatorul video în acest sens pentru a nu vă prinde în cadrul înregistrărilor, precum și să nu luați cuvântul în cursul evenimentelor.

În fine, vă mai putem solicita, la finalul evenimentelor noastre, feedback cu privire la acestea, sens în care utilizăm datele Dvs. de contact (nume, adresă email) pe baza interesului nostru legitim de a afla informații care ne pot ajuta să evaluăm și să îmbunătățim în viitor evenimentele noastre (art. 6.1 (f) GDPR). 

Dacă participați la evenimentele noastre ca prezentator sau panelist

Dacă sunteți prezentator sau membru într-un panel la evenimentele noastre, vom utiliza datele Dvs. (nume, titlu, funcție, curiculă, experiență, imagine, sau scurte fraze furnizate de Dvs., precum și vocea Dvs.) în materialele de prezentare ale evenimentelor (înainte sau după ce acestea au loc) și în cadrul evenimentelor, pe baza interesului nostru legitim de a prezenta și promova evenimentele noastre (art. 6.1 (f) GDPR), respectiv pe baza contractelor noastre legate de participarea Dvs. la eveniment (art. 6.1 (b) GDPR). Vă atragem atenția că înregistrarea evenimentelor la care participați ca prezentator sau membru de panel este esențială pentru îndeplinirea contractului de participare la evenimentele noastre (art. 6.1 (b) GDPR).

De asemenea, vom utiliza datele Dvs. (nume, adrese, număr de telefon, date de identificare) pentru comunicarea cu Dvs. și pentru a organiza transportul și cazarea Dvs. în vederea participării la evenimentele noastre pe baza contractelor noastre legate de participarea Dvs. la eveniment (art. 6.1 (b) GDPR). Pentru a vă plăti participarea la evenimentele noastre, vom utiliza datele Dvs. financiare pe baza contractelor noastre legate de participarea Dvs. la evenimentele noastre (art. 6.1 (b) GDPR).

Dacă participați fizic la evenimentele noastre

În cazul în care participați prin prezență fizică la evenimentele noastre, trebuie să ne prezentați un Certificat COVID valabil care să ateste că sunteți vaccinat, că sunteți în recuperare după boală sau că aveți un test PCR negativ recent (nu mai vechi de 72 de ore înainte de data Evenimentului). Vom verifica existența acestui certificat pentru a permite accesul la eveniment și vom refuza accesul la eveniment celor care nu dețin un certificat valabil.

În acest caz, vom efectua o simplă verificare fără a reține o copie a Certificatului COVID pe care ni-l prezentați, ceea ce nu reprezintă o prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal. Este însă important să păstrați tot timpul la dumneavoastră, pe durata evenimentelor noastre, Certificatul COVID pentru eventuale verificări făcute de autorități.

Dacă participați la evenimentele noastre de la distanță (online)

Atunci când participați la evenimentele noastre de la distanță (prin conectare online), vom utiliza adresa Dvs. de email pentru vă transmite invitația la eveniment și detaliile de participare, precum și pentru a vă facilita conectarea; de asemenea, vom utiliza și datele de identificare pe care le furnizați (nume sau alias, denumirea companiei pe care o reprezentați). Vom face toate acestea pe baza interesului nostru legitim de a ne organiza evenimentele în bună ordine (art. 6.1 (f) GDPR), respectiv pe baza termenilor și condițiilor evenimentului pe care le acceptați în procesul de înscriere la eveniment (art. 6.1 (b) GDPR).

Dacă evenimentul transmis online este înregistrat, vă vom aduce acest lucru la cunoștință din timp; în cazul în care nu sunteți de acord cu înregistrarea, vă puteți conecta la eveniment dezactivând opțiunile de cameră și voce și fără a indica numele Dvs. Dacă însă sunteți de acord cu înregistrarea, vom utiliza, după caz, numele, imaginea și vocea Dvs. (în cazul în care interveniți) pe baza acordului Dvs. în acest sens (art. 6.1 (a) GDPR).

Participarea la distanță la evenimentele noastre se face prin intermediul unor platforme ale unor furnizori terți, pe care le utilizăm pe baza interesului nostru legitim de a desfășura evenimentele respective. Pentru utilizarea acestor platforme vom transmite anumite date către acești furnizori pentru a vă permite conectarea la platforme pe baza interesului nostru legitim de a desfășura evenimentele noastre (art. 6.1 (f) GDPR). Mai departe, furnizorii de servicii vor putea utiliza anumite date care se referă la Dvs. (precum date de identificare electronică, respectiv adresă IP, denumire echipament folosit pentru conectare, sistem de operare, etc.) pentru a facilita conectarea în bune condiții la evenimente. Aceste activități nu sunt responsabilitatea noastră, respectiv sunt îndeplinite exclusiv de furnizorii de servicii; vedeți Secțiunea 8 de mai jos pentru detalii în legătură cu activitatea acestora și cum puteți intra în legătură cu ei în privința datelor Dvs.

Dacă sunteți reprezentant sau angajat al partenerilor și furnizorilor noștri de servicii în legătură cu organizarea și derularea evenimentelor noastre

Utilizăm date și informații referitoare la personalul partenerilor și furnizorilor noștri de servicii pentru organizarea evenimentelor noastre potrivit contractelor încheiate cu aceștia.  

Aceste date și informații includ nume și prenume, funcție, poziție, număr de telefon, adrese (email, poștale) și alte date de contact profesionale ale reprezentanților și angajaților partenerilor și furnizorilor noștri de servicii, iar în unele cazuri semnătura acelor persoane.

Utilizăm datele Dvs., în această calitate, pentru a încheia și da curs contractelor cu partenerii și furnizorii noștri de servicii. De asemenea, utilizăm aceste date pentru comunicarea cu Dvs. în calitatea Dvs. de reprezentant sau angajat al partenerilor și furnizorilor noștri de servicii, în special privind executarea contractului, comenzi ori facturi, sau pentru a ne menține relația cu Dvs. sau cu angajatorul Dvs., sau pentru a vă cere un feedback despre activitatea noastră.  

Pentru cele de mai sus, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a încheia sau aduce la îndeplinire contractele la care NO CASH este parte (art. 6.1 (f) GDPR) sau pe executarea contractelor încheiate direct cu Dvs. (art. 6.1 (b), GDPR), dacă este cazul. Dacă ne revin obligații legale a căror îndeplinire presupune utilizarea datelor Dvs. (inclusiv transmiterea lor către diverse autorități publice), ne întemeiem utilizarea datelor dvs. pe aceste obligații legale (art. 6.1 (c) GDPR). 

Dacă sunteți sau reprezentați un partener media al NO CASH

Avem nevoie de datele Dvs. de contact (nume, adresă email, poziție, telefon, numele angajatorului, adresă poștală) pentru a comunica cu dumneavoastră și a vă transmite materiale privind evenimentele noastre pentru publicare sau pentru invitații la evenimentele noastre. Pentru aceasta ne bazăm pe contractul dintre NO CASH și dumneavoastră (art. 6.1 (b) GDPR) sau pe interesul nostru legitim de a ne promova evenimentele, respectiv de a îndeplini contractul cu angajatorul dumneavoastră. Informațiile de contact le obținem din surse publice – de ex., de pe website-urile Dvs. sau ale angajatorului Dvs. – sau direct de la dumneavoastră sau de la angajatorul dumneavoastră.

Dacă interacționați cu noi în legătură cu evenimentele noastre prin paginile noastre de rețele sociale

Folosim conturi pe diverse rețele sociale (respectiv, Facebook, Instagram și LinkedIn) pentru a ne putea prezenta și promova evenimentele. Prin aceste pagini interacționăm cu dumneavoastră atunci când reacționați la postările sau comentariile noastre sau la cele ale altora care se referă la noi, sau, în fine, când ne transmiteți mesaje.

În aceste situații avem acces la informațiile pe care alegeți să ni le transmiteți, dar și la informații precum cele din profilul Dvs., din alte postări și comentarii ale Dvs. și în general la informații clasificate drept publice de Dvs. sau de pagina Dvs. de pe acea rețea socială, de la numele și imaginea Dvs. până la orice alt tip de informație făcută publică. Utilizăm aceste date și informații pe baza interesului nostru legitim de a interacționa cu persoanele interesate de activitatea noastră, precum și de a ne face disponibili pentru persoanele interesate (art. 6.1 (f) GDPR). Vedeți și secțiunea 8 de mai jos pentru detalii suplimentare legate de utilizarea datelor Dvs. atunci când interacționăm prin rețele sociale.

 

Dacă sunteți în oricare dintre categoriile de mai sus

Utilizăm datele pe care ni le puneți la dispoziție în vederea respectării obligațiilor noastre legale, de ex. cele în materie de arhivare și păstrare de documente de natură financiar-contabilă sau de altă natură (art. 6.1 (c), art. 9.2 (j) GDPR). Avem în vedere situațiile în care legea ne cere să păstrăm anumite date și documente pentru anumite perioade de timp.

În unele cazuri putem dori să publicăm materiale care includ imagini sau înregistrări video ale evenimentelor noastre, sau alte informații pe care ni le puneți la dispoziție din proprie inițiativă în legătură cu evenimentele noastre, pe website-urile și paginile noastre de rețele sociale sau în media în general. Vom face acest lucru în principal pe baza acordului Dvs. expres (art. 6.1 (a), GDPR), atunci când imaginile sau informațiile respective permit identificarea dumneavoastră, sau pe baza interesului nostru legitim de a face cunoscute activitățile noastre (art. 6.1 (f), GDPR), când fotografiile sau înregistrările conțin imagini panoramice/ de ansamblu.

Pot exista situații în care va trebui să folosim datele și informațiile pe care le avem de la Dvs. sau în legătură cu Dvs. pentru a ne susține sau apăra interesele, pe baza interesului nostru legitim de a ne apăra, exercita sau constata drepturile (art. 6.1 (f), art. 9.2 (f) GDPR).

Când primim solicitări de la Dvs., de exemplu în legătură cu drepturile Dvs. potrivit legislației de protecția datelor, vă vom răspunde la solicitare pe baza obligațiilor noastre legale în acest sens (art. 6.1 (c) GDPR) sau pe baza interesului nostru legitim de a păstra o relație bună cu dumneavoastră (art. 6.1 (f) GDPR).

 • CUM VĂ ACORDAȚI ȘI VĂ PUTEȚI RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU UTILIZAREA DATELOR DVS.

Atunci când folosim date și informații legate de Dvs. pe baza acordului Dvs. în acest sens, vă puteți retrage oricând acest acord, iar noi nu vom mai utiliza datele Dvs. din momentul în care luăm la cunoștință de retragerea consimțământului Dvs. În acest caz, nu vom putea relua și schimba activitățile noastre îndeplinite dinainte de retragerea consimțământului Dvs., de ex., efectuarea de înregistrări video cu Dvs., însă vom putea da curs oricărei solicitări de ștergere de date, imagini și înregistrări, dacă veți dori acest lucru și dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Vă veți putea retrage acordul pentru utilizarea datelor și informațiilor Dvs. de către NO CASH scriindu-ne la adresa de email de contact inclusă în această Politică de confidențialitate sau puteți lua legătura cu persoanele Dvs. de contact din NO CASH în acest scop.

 • CUM UTILIZĂM DATELE PERSOANELOR CU CARE NU SUNTEM ÎN CONTACT DIRECT

Atunci când ne transmiteți datele unei persoane cu care noi nu avem o relație directă, de ex., atunci când efectuați înregistrarea la un eveniment NO CASH pentru o altă persoană, ne așteptăm că reprezentați acea persoană și că ați informat-o că urmează să ne transmiteți informații despre ea pentru înscrierea și participarea la evenimentul nostru. În special atunci când exprimați un acord de marketing pentru o altă persoană în cadrul procesului de înscriere la evenimentele noastre vom considera că aveți acordul acelor persoane în acest sens.

În aceste situații, va fi necesar să transmiteți această Politică de confidențialitate către persoanele pe care le reprezentați sau să indicați acelor persoane că pot lua la cunoștință de conținutul acestei Politici de confidențialitate de pe website-ul www.nocashevents.ro. Vom considera suficient, pentru scopurile informării acelor persoane asupra acestei Politici de confidențialitate, faptul ca facem publică Politica de Confidențialitate pe website-ul www.nocashevents.ro, ea fiind accesibilă oricăror persoane interesate. De asemenea, la prima noastră comunicare cu acele persoane vom include un link către această Politică de confidențialitate.

 • CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAȚIILE ȘI DATELE DVS.

În general, păstrăm datele dumneavoastră numai atât timp cât ele ne sunt necesare pentru îndeplinirea activităților noastre legate de organizarea și derularea evenimentelor noastre.

În unele cazuri, legea ne obligă să păstrăm anumite informații și date care vă privesc pentru termene legale de păstrare, care sunt în general stabilite în scopuri de arhivare și păstrare de documente, precum termenele de 5, respectiv 10 ani de păstrare a documentației financiar-contabile. De asemenea, este posibil să fim nevoiți să păstrăm unele date și informații referitoare la dumneavoastră pentru a ne susține și proteja interesele proprii, însă nu vom face aceasta pentru mai mult de 3 ani după ce evenimentul organizat de noi a avut loc.

Atunci când ne bazăm pe acordul Dvs. pentru a utiliza datele Dvs., de ex., pentru publicarea de imagini și înregistrări ale Dvs., vom păstra datele până când vă retrageți acordul sau ne cereți să le ștergem, în principiu. Vom păstra datele Dvs. în scop de marketing pentru o perioadă de până la un an după ce a avut loc evenimentul la care ați participat.

Păstrăm datele de contact ale reprezentanților clienților, partenerilor și furnizorilor noștri de servicii pentru o perioadă de până la 3 ani după încetarea raporturilor noastre.

 • CUI TRANSMITEM DATELE DVS.

Transmitem datele Dvs. doar către persoane și entități care ne sprijină în activitatea noastră. Nu vindem datele Dvs. și nici nu le punem la dispoziția cuiva pentru activități care nu au legătură cu noi și serviciile noastre.

Astfel, transmitem informații primite de la Dvs. către partenerii și furnizorii noștri de servicii ca să putem organiza evenimentele noastre. Aceștia vor utiliza, la rândul lor, datele primite de la noi pentru a-și îndeplini serviciile contractate de către noi, pe bază de documentație adecvată și potrivit interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea (art. 6.1 (f), GDPR).

Furnizorii noștri obișnuiți de servicii care ar putea avea acces la datele Dvs. includ furnizori de servicii pentru organizarea și derularea evenimentelor noastre, furnizorii noștri de servicii IT și de comunicații electronice, consultanții noștri, fotografi, jurnaliști, autorități publice, colaboratori și parteneri de afaceri, etc. Putem distribui unele date și informații pe rețele sociale precum Facebook, Instagram sau LinkedIN, în baza acordului Dvs. expres (art. 6.1 (a), GDPR), atunci când imaginile sau informațiile respective permit identificarea dumneavoastră, sau pe baza interesului nostru legitim de a face cunoscute activitățile noastre (art. 6.1 (f), GDPR), când fotografiile sau înregistrările conțin imagini panoramice/ de ansamblu.

Nu transmitem date și informații care se referă la Dvs. în afara Uniunii Europene. Cu toate acestea, vă atragem atenția asupra faptului că o serie de date postate pe paginile noastre de Facebook, Instagram sau LinkedIN ar putea fi transferate de acestea în afara Spațiului Economic European, potrivit detaliilor disponibile în politicile de prelucrare de date ale acestor companii, pe care le puteți consulta la link-urile indicate în Secțiunea următoare. 

 • REȚELE SOCIALE ȘI ALȚI FURNIZORI DE SERVICII ONLINE

Folosim, în activitatea noastră, rețele sociale și diverși furnizori de servicii online și de comunicații electronice pentru desfășurarea evenimentelor noastre și îmbunătățirea și optimizarea vizibilității noastre și a evenimentelor (vedeți și Politica de Cookies a website-ului nostru, disponibilă aici. Potrivit regulilor aplicabile în materie de protecția datelor, suntem operatori independenți sau asociați cu acești operatori de rețele sociale sau furnizori de servicii, însă nu suntem responsabili pentru ce fac acești operatori cu datele care se referă la Dvs. Dacă aveți vreo nelămurire legată de cum folosesc rețelele sociale și operatorii de servicii online datele Dvs. pe care noi le încărcăm pe rețelele sociale, este posibil ca doar operatorii acestora să vă poată răspunde la ea.

Vă punem la dispoziție mai jos link-uri către politicile de confidențialitate ale rețelelor sociale pe care le folosim ca să vedeți cum utilizează datele Dvs. pe care ni le puneți la dispoziție:

De asemenea, vă punem la dispoziție mai jos link-ul către politica de confidențialitate a furnizorilor de platforme de comunicații electronice cu care colaborăm în vederea derulării online a evenimentelor noastre:

Pentru mai multe detalii despre cele de mai sus, vedeți și Politica de Cookies a website-ului nostru, disponibilă aici.

 • CUM PROTEJĂM DATELE DVS.

Ne angajăm să luăm toate măsurile rezonabile și adecvate pentru a proteja informațiile personale pe care le deținem, în general, împotriva unor abuzuri, pierderi sau a accesului neautorizat. Facem acest lucru având implementate o serie de măsuri tehnice și organizaționale adecvate, precum limitarea accesului la personalul NO CASH, pe bază de utilizator unic și parolă confidențială individuală, criptarea datelor, utilizarea unei tehnologii VPN sigure pentru conectarea la distanță la rețelele și sistemele noastre, firewall și programe antivirus la zi. Avem, de asemenea, în aplicare măsuri de reacție promptă în cazul oricărei suspectări de încălcare a securității datelor pe care le utilizăm în activitatea noastră.

În cazul în care suspectați orice utilizare abuzivă sau pierdere sau acces neautorizat la informațiile dvs. personale, vă rugăm să ne anunțați imediat la adresa de email Marius.tianu@nocashevents.ro.

 • CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. PE CARE LE UTILIZĂM ÎN ACTIVITATEA NOASTRĂ

Conform legii, beneficiați de mai multe drepturi legate de felul în care utilizăm datele Dvs. cu caracter personal, pe care le-am prezentat mai jos.

Trebuie să știți că, pentru a vă exercita aceste drepturi, este suficient să ne scrieți la adresa de email Marius.tianu@nocashevents.ro, să indicați cu ce vă putem ajuta și care este dreptul pe care intenționați să îl exercitați, indicând numele dumneavoastră și raportul față de noi. Vom avea nevoie și de o copie a unui document pe baza căruia să ne putem asigura că sunteți persoana care își poate exercita acel drept – de ex., un act de identitate sau orice alt document sau imagine care ne-ar permite să vă identificăm și să ne asigurăm că nu transmitem datele altcuiva decât celor care au dreptul să le primească de la noi.

În cazul în care ne scrieți pentru o altă persoană, vom avea nevoie de dovada identității Dvs. și a persoanei pe care o reprezentați, precum și de o dovadă a puterilor Dvs. de reprezentare.

Dreptul de acces la datele Dvs. pe care le utilizăm în activitatea noastră

Puteți obține de la noi confirmarea că utilizăm datele Dvs. cu caracter personal sau pe cele ale copilului Dvs., precum și informații privind activitatea noastră în legătură cu datele Dvs., cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Exercitându-vă acest drept veți primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal utilizate de NO CASH, precum și, contra cost, orice copii suplimentare ale acestora.

Dreptul la rectificarea datelor Dvs.

Puteți să ne solicitați să modificăm datele Dvs. cu caracter personal despre care aveți știință că sunt incorecte ori, după caz, să completăm datele incomplete. 

 

Dreptul de a vă retrage consimțământul privind utilizarea datelor Dvs. de către NO CASH

Puteți să vă retrageți oricând consimțământul pe care ni l-ați acordat pentru utilizarea datelor Dvs. Vă informăm că în acest caz, însă, nu vom putea desființa sau revoca unele dintre activitățile noastre în care am folosit datele Dvs. înainte ca dumneavoastră să vă retrageți consimțământul. În cazul imaginilor sau înregistrărilor publicate pe website-ul nostru sau pe paginile noastre de rețele sociale, ștergerea acestora va însemna că le vom șterge doar de pe website-ul nostru și de pe paginile noastre de rețele sociale și că vom cere terților cărora le-am transmis noi acele imagini sau înregistrări să le șteargă. Din păcate, nu vom putea asigura ștergerea imaginilor și înregistrărilor de pe website-uri sau pagini de internet ale unor terți care le-au preluat de pe website-urile sau paginile noastre fără știrea noastră.

 

Dreptul de opoziție față de utilizarea datelor Dvs. de către NO CASH

Dacă nu sunteți de acord cu felul în care utilizăm datele Dvs., vă puteți opune oricând prelucrărilor noastre de date când ele sunt bazate pe interesul nostru legitim, din motive care țin de situația Dvs. specifică. Pentru detalii cu privire la prelucrările pe care le realizăm în interes legitim, vă rugăm să consultați paragraful care vi se aplică din secțiunea 3 de mai sus. 

Dreptul de a restricționa modul în care utilizăm datele Dvs.

Ne puteți solicita restricționarea prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal dacă: (i) contestați corectitudinea datelor Dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) datele nu ne mai sunt necesare, dar Dvs. ni le solicitați pentru o acțiune în instanță; respectiv (iv) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime (ca operator de date) prevalează asupra drepturilor Dvs. în calitate de persoană vizată.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți să ne solicitați, în condițiile legii, să vă furnizăm datele Dvs. cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră sau de la o terță persoană. În acest caz, vă vom pune la dispoziție datele solicitate într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat.

Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Vă aducem la cunoștință că aveți acest drept, dar și că nu efectuăm asemenea prelucrări ale datelor Dvs.

 

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sperăm că, dacă aveți orice nemulțumire sau întrebare legată de felul în care utilizăm datele Dvs., ne veți contacta la adresa de email Marius.tianu@nocashevents.ro; ne angajăm să luăm măsuri pentru a vă răspunde solicitărilor Dvs. și pentru a remedia orice aspect cu care nu sunteți de acord.

În măsura în care nu răspundem solicitărilor Dvs. în mod satisfăcător pentru Dvs. sau considerați că v-am încălcat drepturile, puteți să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro). Iată datele de contact ale Autorității:

Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

Precizăm că, în cazul în care exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, acest lucru nu va afecta (i) prelucrările de date pe care le-am efectuat înainte de exercitarea drepturilor Dvs.; sau (ii) prelucrările datelor Dvs. care nu se bazează pe consimțământul Dvs.

 • CUM PUTEȚI INTRA ÎN LEGĂTURĂ CU NOI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DVS. PE CARE LE UTILIZĂM

Pentru a intra în legătură cu noi pentru informații privind felul în care utilizăm datele Dvs. sau pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile indicate în această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa Marius.tianu@nocashevents.ro.

 • VERSIUNILE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate privind organizarea evenimentelor NO CASH a fost emisă la data de 15 octombrie 2021.